B.Sc. és M.Sc. szakdolgozat, diplomadolgozat témakiírások

Dr. Szoboszlay Sándor
 

 • PBT (perzisztens, bioakkumulatív, toxikus) szennyező anyagok környezeti kockázatai (csoportosításuk, szakirodalmi áttekintés alapján kockázataik bemutatása).
 • Növényvédőszerek, műtrágyák, szennyvíziszapok, hígtrágyák, komposztok felhasználásából származó diffúz és pontszerű terhelések, szennyezések elemzése, különös tekintettel a mezőgazdasági területeken megjelenő mikroszennyezőkre. (Esettanulmányok.)
 • Környezetre veszélyes szerves szennyező anyagok (pl. növényvédőszer- és gyógyszermaradványok, poliaromás szénhidrogének, hormonháztartást megzavaró anyagok, műanyagok, stb.) biológiai lebontására alkalmas mikrobák szelekciója, oltóanyagként való formulázásuk, terepi használatra való előkészítésük.
 • Biológiailag lebonthatónak deklarált műanyagok biodegradációja laboratóriumi körülmények között és komposztálási kísérletekben.
 • Mikroműanyagok környezeti, biológiai hatásai
 • Mikroműanyagok előfordulásának vizsgálata természetes vizekben/védett területeken.
 • Mikroműanyagoknak a szennyező vegyi anyagok és a mikrobák transzportjában betöltött szerepének a vizsgálata molekuláris biológiai és hagyományos mikrobiológiai módszerekkel.
 • Megbeszélés alapján a környezeti elemeket érintő, olyan környezetbiztonsági-környezetvédelmi problémakör feldolgozása, amelyeket a hallgatók javasolnak.

 
Dr. Szabó István

 • Szénhidrogénekkel szennyezett területek többcélú elemzése
 • Az olajipar egyes szegmenseinek környezetvédelmi elemzése
 • Szennyezet területek kármentesítésének elemzése
 • Szennyező anyagok bontására alkalmas mikrobák izolálása
 • Települési környezetvédelmi programok elemző bemutatása
 • Egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek elemző bemutatása
 • Települési környezetvédelmi és fenntarthatósági programok felülvizsgálata.
 • Intenzív állattartó telepek környezetvédelmi vonatkozásai.
 • Választott település, illetve térség környezetvédelmi problémáinak feldolgozása: szennyvízkezelés, hulladékgazdálkodás, illetve kármentesítés témakörben.
 • Klímaváltozás hatásai az emberi egészségre (középfokú angol nyelvtudással)
 • Természetvédelmi területeket érő szerves szennyezések öntisztulási esélyének becslése.

 
Dr. Kaszab Edit Radó Júlia

 • Biodegradációs eljárások biológiai biztonságát veszélyeztető mikroorganizmusok antibiotikum rezisztenciája és patogenitása.
 • Antibiotikum rezisztencia gének környezeti jelenlétének kimutatása.
 • Probléma baktériumok a környezetben – a Pseudomonas aeruginosa és Acinetobacter baumannii környezetbiztonsági jelentősége
 • Felszíni élővizek mikrobiológiai állapota különös tekintettel a halpatogén mikroszervezetekre
 • Antibiotikum rezisztencia és virulencia faktorok vizsgálata a felszíni vizek mikrobiális ökoszisztémájában
 • Fakultatív patogén mikroszervezetek jelentősége halastavi környezetben

 
Háhn Judit

 • Növényvédőszerek előfordulásának vizsgálata természetvédelmi területeken.
 • Ökotoxikológiai módszerek környezetvédelmi alkalmazása.
 • Természetes vizek ökotoxikológiai vizsgálata (Balaton és befolyói, halastavak)
 • Természetes vizi, mezőgazdasági, halgazdálkodási életterek mikrobiológiai vizsgálata molekuláris biológiai és hagyományos tenyésztéses módszerekkel.
 • Nano-méretű anyagok alkalmazásának környezeti kockázatai (Csoportosításuk, felhasználási területeik feltárása, szakirodalmi áttekintés alapján kockázataik bemutatása).

 
Dr. Cserháti Mátyás

 • Mikotoxinok mikrobiológiai biodegradációjának nyomon követése és optimalizálása.
 • Szennyvíztisztítási technológiák vizsgálata és minősítése.
 • Szennyvíztisztítás során keletkező hulladékok kezelésének módjai.
 • Választott település, illetve térség környezetvédelmi problémáinak feldolgozása: szennyvízkezelés, hulladékgazdálkodás, illetve kármentesítés témakörben.
 • Kisvízfolyások és tavak vízminőségének ökotoxikológiai jellemzése (Zagyva folyó, Rákos patak, Hajta patak, Galga patak).
 • Talajtípusok mikrobapopulációinak vizsgálata
 • Talajoltó anyagok a talaj mikrobaközösségére gyakorolt hatásának vizsgálata
 • Megbeszélés alapján a környezeti elemeket érintő, olyan környezetbiztonsági-környezetvédelmi problémakör feldolgozása, amelyeket a hallgatók javasolnak.

Dr. Táncsics András – Farkas Milán    

 • Aerob és mikroaerob szénhidrogén-lebontó mikroba közösségek jellemzése klasszikus és molekuláris mikrobiológiai módszerekkel;
 • Anaerob szénhidrogén-lebontásra képes mikroszervezetek dúsító tenyésztése mikrobiális üzemanyagcellában.
 • Természetes vizek (Balaton, halastavak) mikroba közösségeinek vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel.

 
Dr. Benedek Tibor

 • Szénhidrogénbontó biofilm baktériumok szelektív dúsítása bioremediációs céllal
 • Biofilm baktériumok jellemzése szénhidrogénbontás, biofilmképzés tekintetében
 • Biofilm alapú féligáteresztő reaktív résfalak – in situ bioremediáció
 • Biofilm alapú szénhidrogénbontó biorésfal-modellrendszer kialakítása, továbbfejlesztése

 
Dr. Dobolyi Csaba

 • Termofil és termotoleráns gombák másodlagos anyagcseretermékeinek vizsgálata
 • Fizikai és kémiai tényezők hatása penészgombák mikotoxin-termelő képességére
 • Toxinogén penészgombák előfordulása mezőgazdasági és települési környezetben
 • Élő és élettelen környezeti tényezők hatása szaprobionta gombaközösségek diverzitására