BSc és MSc szakdolgozat, diplomadolgozat témakiírások

SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT TÉMAKIÍRÁSOK 2020.

Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék

BSc témakiírások

Dr. Szoboszlay Sándor  

 • Környezetre veszélyes szerves szennyező anyagok (pl. növényvédőszer- és gyógyszermaradványok, poliaromás szénhidrogének, hormonháztartást megzavaró anyagok, műanyagok, stb.) kimutatása a környezetből, biológiai lebontásukra alkalmas mikrobák szelekciója, oltóanyagként való formulázásuk, terepi használatra való előkészítésük.
 • Biológiailag lebonthatónak deklarált műanyagok biodegradációja laboratóriumi körülmények között és komposztálási kísérletekben.
 • Mikroműanyagok viselkedése a környezetben, mennyiségi és minőségi meghatározásuk felszíni vizekből, üledékből, talajból, vízi szervezetekből.

Dr. Szoboszlay Sándor - Dr. Háhn Judit  

 • A Balaton és vízgyűjtő területének vízminőség vizsgálata (fizikai, kémiai, ökológiai/ökotoxikológiai, mikrobiológiai).

Dr. Szoboszlay Sándor - Dr. Harkai Péter              

 • Szonár-és dróntechnika alkalmazása a környezetvédelemben

Dr. Cserháti Mátyás       

 • Mikotoxinok mikrobiológiai biodegradációjának nyomon követése és optimalizálása.
 • Szennyvíztisztítási technológiák vizsgálata és minősítése ökotoxikológiai és molekuláris biológiai módszerekkel
 • Szennyvíztisztítás során keletkező hulladékok kezelésének módjai
 • Szántóföldi talajok mikróba populációjának vizsgálata hagyományos mikrobiológiai és molekuláris biológiai módszerekkel.
 • Mikróba tartalmú talajoltó anyagok használatának vizsgálata Precíziós mezőgazdálkodási rendszerekben hagyományos mikrobiológiai és molekuláris biológiai módszerekkel.

Dr Cserháti Mátyás - Dr. Balázs Adrienn

 • Kisvízfolyások és tavak vízminőségének ökotoxikológiai jellemzése (Zagyva folyó, Rákos patak, Hajta patak, Galga patak, Karcagi-I. csatorna).

Dr. Cserháti Mátyás – Dr. Táncsics András

 • Mikotoxinok bontására képes mikroorganizmusok molekuláris genetikai vizsgálata.

Dr. Harkai Péter

 • Aktinomicéta törzsgyűjtemény környezetbiológiai screenelése
 • Fermentációs technológiák alkalmazása a környezetiparban

Dr. Szabó István              

 • Mikroműanyagokhoz köthető baktériumközösségek elemzése
 • Természetes és mesterséges mikrobaközösségek elemzése mikrobiológiai és molekuláris biológiai módszerekkel.
 • Választott település, térség, illetve tevékenység környezetvédelmi problémáinak feldolgozása: szennyvízkezelés, hulladékgazdálkodás, környezetállapot értékelés, illetve kármentesítés témakörben.
 • Települési környezetvédelmi és fenntarthatósági programok, valamint hatásvizsgálatok, EKHE felülvizsgálata.
 • Környezetvédelmi kármentesítések szakmai elemzése.

Dr. Háhn Judit  

 • Növényvédő szerek mikrobiológiai biodegradációjának nyomon követése és optimalizálása.
 • Szennyező anyagok biológiai lebontásában részt vevő mikrobák immobilizálása.
 • Környezeti elemekben előforduló gyógyszer hatóanyagok ökotoxikológiai vizsgálata
 • Mikroszennyezők koktélhatásának vizsgálata ökotoxikológiai tesztekkel

Dr. Táncsics András - Dr. Benedek Tibor

 • Biodegradációs eljárások nyomon követése molekuláris biológiai (genetikai) módszerekkel. (rendszeres laboratóriumi munka)
 • Biodegradáció oxigénlimitált közegekben
 • Szénhidrogén bontó és biofilmképző mikrobaközösségek molekuláris biológiai vizsgálata

Dr. Kaszab Edit 

 • Opportunista baktériumok a környezetben
 • Felszíni élővizek mikrobiológiai állapota különös tekintettel a halpatogén mikroszervezetekre
 • Felszíni vizekben élő fakultatív patogén és antibiotikum-rezisztens mikroszervezetek természetvédelmi jelentősége
 • Védett állatok mikrobiótájának vizsgálata antibiotikum-rezisztencia determinánsok szempontjából
 • Antibiotikum rezisztencia és virulencia faktorok vizsgálata a felszíni vizek mikrobiális ökoszisztémájában

Dr. Balázs Adrienn

 • Szteroid mikroszennyezők ökotoxicitásának, illetve biodegradációjának vizsgálata (főként angol nyelvű szakirodalom feldolgozása)
 • Kozmetikai összetevők (pl. UV-szűrő vegyületek, illatanyagok) ökotoxicitásának, illetve biodegradációjának vizsgálata (főként angol nyelvű szakirodalom feldolgozása)
 • Alternatív UV-szűrő vegyületek (angol nyelvű szakirodalom feldolgozása)

Dr. Dobolyi Csaba

 • Vizes élőhelyek szaprobionta gombaközösségei

Tischner Zsófia

 • Szubtrópusi és trópusi eredetű gombatörzsek életfolyamatainak vizsgálata klímaszcenáriók által előre jelzett hőmérsékleti értékeken

 

MSc témakiírások

Dr. Szoboszlay Sándor

 • Környezetre veszélyes szerves szennyező anyagok (pl. növényvédőszer- és gyógyszermaradványok, poliaromás szénhidrogének, hormonháztartást megzavaró anyagok, műanyagok, stb.) kimutatása a környezetből, biológiai lebontásukra alkalmas mikrobák szelekciója, oltóanyagként való formulázásuk, terepi használatra való előkészítésük.
 • Biológiailag lebonthatónak deklarált műanyagok biodegradációja laboratóriumi körülmények között és komposztálási kísérletekben.
 • Mikroműanyagok viselkedése a környezetben, mennyiségi és minőségi meghatározásuk felszíni vizekből, üledékből, talajból, vízi szervezetekből.

Dr. Szoboszlay Sándor - Dr. Háhn Judit

 • A Balaton és vízgyűjtő területének vízminőség vizsgálata (fizikai, kémiai, ökológiai/ökotoxikológiai, mikrobiológiai).

Dr. Szoboszlay Sándor - Dr. Harkai Péter

 • Szonár-és dróntechnika alkalmazása a környezetvédelemben

Dr. Cserháti Mátyás

 • Mikotoxinok mikrobiológiai biodegradációjának nyomon követése és optimalizálása.
 • Szennyvíztisztítási technológiák vizsgálata és minősítése ökotoxikológiai és molekuláris biológiai módszerekkel
 • Szennyvíztisztítás során keletkező hulladékok kezelésének módjai
 • Szántóföldi talajok mikróba populációjának vizsgálata hagyományos mikrobiológiai és molekuláris biológiai módszerekkel.
 • Mikróba tartalmú talajoltó anyagok használatának vizsgálata Precíziós mezőgazdálkodási rendszerekben hagyományos mikrobiológiai és molekuláris biológiai módszerekkel.

Dr. Cserháti Mátyás - Dr. Balázs Adrienn

 • Kisvízfolyások és tavak vízminőségének ökotoxikológiai jellemzése (Zagyva folyó, Rákos patak, Hajta patak, Galga patak, Karcagi-I. csatorna).

Dr. Cserháti Mátyás – Dr. Táncsics András

 • Mikotoxinok bontására képes mikroorganizmusok molekuláris genetikai vizsgálata.

Dr. Harkai Péter              

 • Aktinomicéta törzsgyűjtemény környezetbiológiai szkreenelése
 • Fermentációs technológiák alkalmazása a környezetiparban

Dr. Szabó István              

 • Mikroműanyagokhoz köthető baktériumközösségek elemzése
 • Természetes és mesterséges mikrobaközösségek elemzése mikrobiológiai és molekuláris biológiai módszerekkel.
 • Szennyezett kárhelyek biológiai és geokémiai eredményeinek összehasonlító elemzése.
 • Választott település, térség, illetve tevékenység környezetvédelmi problémáinak feldolgozása: szennyvízkezelés, hulladékgazdálkodás, környezetállapot értékelés, illetve kármentesítés témakörben.

Dr. Háhn Judit

 • Növényvédő szerek mikrobiológiai biodegradációjának nyomon követése és optimalizálása.
 • Szennyező anyagok biológiai lebontásában részt vevő mikrobák immobilizálása.
 • Környezeti elemekben előforduló gyógyszer hatóanyagok ökotoxikológiai vizsgálata
 • Mikroszennyezők koktélhatásának vizsgálata ökotoxikológiai tesztekkel

Dr. Táncsics András - Dr. Benedek Tibor

 • Biodegradációs eljárások nyomon követése molekuláris biológiai (genetikai) módszerekkel. (rendszeres laboratóriumi munka)
 • Biodegradáció oxigénlimitált közegekben
 • Szénhidrogén bontó és biofilmképző mikrobaközösségek molekuláris biológiai vizsgálata

Dr. Benedek Tibor

 • Bakteriális törzsgyűjtemény screenelése ibuprofen, diclofenac és carbamazepin biodegradációjára
 • Gyógyszermaradványok bontására képes baktériumok együtt-tenyészthetőségi vizsgálata, bakteriális konzorcium kifejlesztése

Dr. Kaszab Edit

 • Opportunista baktériumok a környezetben
 • Felszíni élővizek mikrobiológiai állapota különös tekintettel a halpatogén mikroszervezetekre
 • Felszíni vizekben élő fakultatív patogén és antibiotikum-rezisztens mikroszervezetek természetvédelmi jelentősége
 • Védett állatok mikrobiótájának vizsgálata antibiotikum-rezisztencia determinánsok szempontjából
 • Antibiotikum rezisztencia és virulencia faktorok vizsgálata a felszíni vizek mikrobiális ökoszisztémájában

Dr. Balázs Adrienn

 • Szteroid mikroszennyezők ökotoxicitásának, illetve biodegradációjának vizsgálata (főként angol nyelvű szakirodalom feldolgozása)
 • Kozmetikai összetevők (pl. UV-szűrő vegyületek, illatanyagok) ökotoxicitásának, illetve biodegradációjának vizsgálata (főként angol nyelvű szakirodalom feldolgozása)