Pályázatok, megbízások

Pályázat azonosítója Pályázat címe
VKSZ_12-1-2013-0078 Az akvakultúra ágazat kitörési pontjainak komplex, versenyképességet szolgáló fejlesztése
NVKP_16-1-2016-0009 A takarmány és élelmiszerbiztonság erősítése a takarmányok mikotoxinmentesítésére alkalmas innovatív technológiák kifejlesztésével
NVKP-16-1-2016-0023 Új kockázatkezelési modellrendszer fejlesztése a víz. és élelmiszerbiztonság növelése érdekében a haltermékvonalon
NVKP_16-1-2016-0035 „A gombaiparban potenciálisan jelen lévő mikotoxinok élelmiszerbiztonsági kockázatának mélyreható vizsgálata, a komposztgyártás és a gombatermesztési technológia fejlesztése az új ismeretek felhasználásával”
GINOP-2.1.1-15-2015-00630 Szénhidrogén szennyezések kármentesítése biofilm töltetű permeábilis gáttal.
GINOP-2.3.2-15-2016-00004 A balatoni horgászati célú halgazdálkodás fenntarthatóvá tételének megalapozása a halfauna rekonstrukciója és a táplálékbázis hasznosulásának vizsgálatával alap- és alkalmazott kutatási módszerekkel.