Környezetbiztonsági és Környezettoxikológiai Tanszék

A Tanszék 1999. novemberében alakult, Környezeti Elemek Védelme Tanszék néven, majd struktúrális és szervezeti változásokat követően 2014-től az Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet keretein belül, Környezetbiztonsági és Környezettoxikológiai Tanszék néven folytatja működését.

A Tanszék és munkatársai komoly szerepet vállaltak a jelenleg "kimenő" Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc szak, valamint a jelenleg is élő Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc szak oktatási programjának kidolgozásában és akkreditálásában, mindezek mellett több más BSc szakon oktatnak (pl. Ökológiai gazdálkodási mérnök, Természetvédelmi mérnök).

A környezetvédelemmel, környezeti elemek védelmével, tájvédelemmel, településfejlesztéssel, régiók fejlesztésével, innovációval foglalkozó gazdasági társaságok, vállalkozások, szakigazgatási, szakszolgálati, szaktanácsadó-oktató szervezetek részéről folyamatosan nő az igény az olyan szakemberek iránt, akik természettudományos alapképzettségre épülő biológiai szemlélettel és mérnöki igényességgel képesek megoldani a gyakorlati környezetvédelmi, tájvédelmi, település- és régió fejlesztési feladatokat, innovációkat. Ezen igények további folyamatos kielégítésére törekszik a Környezetbiztonsági és Környezettoxikológiai Tanszék, amely általános feladatának tekinti a tudományos műhelymunka és a szakma gyakorlati igényeinek összehangolását.

Ennek érdekében olyan tárgyak oktatását kívánjuk a jövőben is megvalósítani, amelyek az alapozó természettudományos diszciplínák ill. a szaktárgyak által átadott ismeretekből kiemelik, kibővítik és rendszerbe foglalják azokat a speciális tudnivalókat, amelyek szükségesek a konkrét, gyakorlatban jelentkező környezetvédelmi problémák, feladatok megoldásához.

A tanszékünk kiemelten kívánja kezelni az agrármérnök és környezetmérnök-képzéssel való együttműködést, igény szerint biztosítja az átoktatás, áthallgatás ill. a gyakorlati részképzés, közös képzés lehetőségét.

A tanszék széleskörű kapcsolatokat épített ki az elmúlt években a gyakorlati környezetvédelmi tevékenységet, innovációt, fejlesztést folytató kutatóhelyekkel, állami intézményekkel ill. gazdasági társaságokkal, társadalmi szervezetekkel (lásd: Hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok). A tanszék külső kapcsolataiban a tudományos igényességű környezetvédelmi szolgáltatások rendszerének kiépítését és terjesztését tekinti elsődleges céljának.

A Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék (a Környezeti Elemek Védelme Tanszék jogutódjaként) "A környezetipar ökológiai hatásai és környezetbiztonsága" című alprogramjában irányítóként vett a Szent István Egyetem Környezetipari Regionális Egyetemi Tudásközpont (RET) kiépítésében.